مشاوره : 8904 818 -0937

پودر شاموتی

 

شرکت آجر نسوز بالی پوربا استفاده از مکانیزم به روز آمادگی خود را جهت فروش پودر شاموتی (خاک نسوز) جهت مواد اولیه صنایع نسوز با آنالیزهای عالی اعلام میدارد. در سال های اخیر استفاده از مواد دیرگداز آلومینا سیلیکاتی در انواع نسوز ها ازقبیل آجر ها و انواع جرم ها گسترش روز افزونی پیدا کرده است لذا دسترسی به مواد اولیه با مشخصات فنی مناسب و قیمت قابل قبول دو فاکتور اصلی برای موفقیت در بازار رقابتی امروز می باشد.

 

موارد مصرفی:

پودر شاموت جرمی است که نسوز و ریختنی می باشد در دانه بندی ریز ودرشت برای مصارف بتن ریزی کوره های ذوب وپخت وصنایع فولاد برای افزایش گیرایش سیمان نسوز مورد مصرف قرار میگیرد.